Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez firmę BMC Mariusz Zdeb, prowadzącą sklep internetowy SchodyModulowe.eu (dalej zwany „Sklepem”). Zapewniamy, że dbamy o ochronę prywatności naszych klientów i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych.

 1. Administrator danych 1.1. Administratorem danych osobowych jest BMC Mariusz Zdeb, z siedzibą w ul. Wojska Polskiego 30, 37-620 Horyniec-Zdrój, posiadającą numer NIP 7931476406 oraz numer REGON 180553430.
 2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych 2.1. Przy korzystaniu ze Sklepu, możemy zbierać następujące dane osobowe:
  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Adres zamieszkania
  • Numer telefonu
  • Informacje dotyczące zamówień i płatności
  • Informacje o preferencjach i zainteresowaniach
 3. Cel przetwarzania danych osobowych 3.1. Przetwarzamy dane osobowe w celu:
  • Realizacji zamówień i dostawy towarów
  • Obsługi klienta i udzielania informacji o naszych produktach i usługach
  • Prowadzenia działań marketingowych, w tym przesyłania newsletterów, ofert promocyjnych itp. (o ile klient wyraził na to zgodę)
  • Udoskonalania naszych usług i dostosowywania ich do preferencji klientów
  • Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony praw
  • Wypełniania obowiązków prawnych
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 4.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:
  • Wyrażonej zgody klienta
  • Wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie klienta przed zawarciem umowy
  • Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
 5. Udostępnianie danych osobowych 5.1. W celu realizacji zamówień i świadczenia usług, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym, takim jak dostawcy usług płatniczych, firmy kurierskie itp. Zapewniamy, że wszelkie przekazywane dane są objęte odpowiednimi umowami o poufności i nie są wykorzystywane w innych celach.
 6. Okres przechowywania danych osobowych 6.1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą 7.1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
  • Dostępu do swoich danych osobowych
  • Sprostowania lub usunięcia danych osobowych
  • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • Przenoszenia danych osobowych do innego administratora
  • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
 8. Bezpieczeństwo danych osobowych 8.1. Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, zmianą lub zniszczeniem. Stosujemy zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie danych, zabezpieczenia sieciowe, kontrole dostępu itp.
 9. Zmiany w Polityce prywatności 9.1. Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Każda zmiana zostanie opublikowana na stronie Sklepu. Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z treścią Polityki prywatności.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące Polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na stronie Sklepu.

BMC Mariusz Zdeb

ul. Wojska Polskiego 30, 37-620 Horyniec Zdrój

+48 662 161 101

info@schodymodulowe.eu

Data wejścia w życie: 01.07.2023

Shopping Cart
Scroll to Top