Regulamin

Regulamin sklepu internetowego schodymodulowe.eu

  1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym SchodyModulowe.eu (dalej zwany „Sklepem”). 1.2. Sklep prowadzony jest przez firmę BMC Mariusz Zdeb, z siedzibą w Horyniec-Zdrój 37-620, ul. Wojska Polskiego, nr 30, posiadającą numer NIP 7931476406 oraz numer REGON 180553430. 1.3. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez Klienta.
  2. Rejestracja i konto klienta 2.1. Aby dokonać zakupów w Sklepie, Klient może zarejestrować się i założyć swoje konto. 2.2. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać prawdziwe i aktualne dane osobowe. 2.3. Konto Klienta jest osobiste i nie może być udostępniane innym osobom. 2.4. Klient jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła dostępu.
  3. Zamówienia 3.1. Składanie zamówienia w Sklepie odbywa się przez dodanie wybranych produktów do koszyka i złożenie zamówienia zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie Sklepu. 3.2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę Klienta. 3.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie stanowi akceptacji oferty. 3.4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny. 3.5. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszych kroków.
  4. Ceny i płatności 4.1. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają obowiązujący podatek VAT. 4.2. Koszty dostawy są dodawane do wartości zamówienia i widoczne są przed złożeniem zamówienia, jeżeli występują. 4.3. Sklep oferuje następujące metody płatności: przedpłata 100% na konto sklepu. 4.4. Płatności za zamówienie należy dokonać w ciągu 3 dni od momentu otrzymania faktury proforma na konto o numerze 31 1140 2004 0000 3502 7704 1454. 4.5. W przypadku zwrotu towaru, Sklep zwraca Klientowi odpowiednią kwotę na wskazane przez niego konto.
  5. Dostawa 5.1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zamówione produkty zostały dostarczone Klientowi w jak najkrótszym czasie. 5.2. Czas dostawy zależy od dostępności produktu oraz wybranej metody dostawy. 5.3. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów i czasu dostawy są dostępne na stronie Sklepu. 5.4. Klient zobowiązuje się dostarczyć prawidłowe dane adresowe niezbędne do dostarczenia zamówienia. 5.5. W przypadku nieodebrania zamówienia przez Klienta, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za powstałe koszty.
  6. Reklamacje i zwroty 6.1. W przypadku otrzymania wadliwego produktu Klient ma prawo zgłosić reklamację. 6.2. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu [określony czas] od momentu otrzymania produktu. 6.3. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. 6.4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sklep podejmie działania naprawcze lub dokona wymiany produktu na nowy. 6.5. Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia bez podania przyczyny. Koszt zwrotu ponosi Klient. 6.6. Zwrot towaru powinien odbyć się w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu. 6.7. Sklep zwróci Klientowi koszt zakupionego towaru w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu.
  7. Ochrona danych osobowych 7.1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności dostępną na stronie Sklepu. 7.2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówień oraz dla celów marketingowych Sklepu.
  8. Postanowienia końcowe 8.1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 8.2. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie Sklepu. 8.3. W przypadku sporu, strony będą dążyć do rozwiązania go drogą negocjacji. 8.4. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają przepisom obowiązującego prawa polskiego.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Sklepu.

Shopping Cart
Scroll to Top